Afvalverwerking Stainkoeln staat tot uw dienst!

De locatie van Stainkoeln is zeer geschikt voor tijdelijke opslag van afval. Bovendien kunt u hier proeven doen. En de mogelijkheid bestaat om van de unieke know-how van onze mensen gebruik te maken.

Heeft u vervuilde grond dat u direct (tijdelijk) kwijt moet? Of afval dat in afwachting van onderzoek moet worden opgeslagen? Stainkoeln biedt u de ruimte. Ook is het mogelijk om bewerkingen op uw afvalstoffen uit te voeren. Voor de juiste bewerkingstechniek voor uw reststromen of andere vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling acceptatie telefoonnummer: 050 541 66 33 (keuze 1).

In de bedrijfsvoering van Afvalverwerking Stainkoeln is het begrip kwaliteit een van de belangrijkste aspecten. Stainkoeln is gecertificeerd conform de nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9335 protocol 1, BRL7500, protocol 7510 en 7511 en de ISO 14001. Alle bedrijfsprocessen die te maken hebben met acceptatie, beheer en keuringen van afvalstromen, grond en baggerspecie zijn vastgelegd.