Alle restfracties worden verwerkt

Riool-, kolken- en gemalenslib en veegvuil (RKGV-vuil) wordt door Stainkoeln verwerkt. Alle restfracties die daarbij vrijkomen, kunnen weer door ons worden verwerkt. Hetzij voor hergebruik, hetzij voor de stort. Die activiteiten zijn ondergebracht in Zand Recycling Noord-Nederland (ZRNN).

ZRNN heeft als doelstelling RKGV-materialen te accepteren en te verzamelen tot partijen die op economische wijze kunnen worden verwerkt. De verwerkingsmethode is afhankelijk van de samenstelling van die partijen. Bevat de partij bijvoorbeeld voldoende materiaal (zand), dan kan dit met speciale technieken worden teruggewonnen en als secundaire bouwstof worden gebruikt. Is de samenstelling vooral humusrijk, dan bestaat de mogelijkheid de partij te composteren. Alle restfracties die bij bewerking vrijkomen en niet op een andere manier hergebruikt kunnen worden, kunnen op Stainkoeln verwerkt worden in het stortlichaam.

Samenwerking met ZRNN
Via ZRNN (een landelijk samenwerkingsverband) kan Stainkoeln zijn doelstelling om meer verwerkingsactiviteiten te ontplooien waarmaken. Binnen de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, Flevoland en Overijssel zamelt Stainkoeln onder de paraplu van ZRNN RKGV-vuil in. ZRNN heeft in het noorden overigens verschillende locaties.

Naast het terugdringen van het aanbod van afval, zullen de overgebleven afvalstoffen zoveel mogelijk worden bewerkt om als primaire- of secundaire bouwstof aan de markt aan te kunnen bieden. Het afval van de een is de grondstof voor de ander.