Asbest-grondreiniging

Voor het reinigen van met asbest verontreinigde kleigrond is een innovatieve oplossing bedacht. Het betreft een installatie, die het mogelijk maakt kleihoudende grond te reinigen.

Met deze installatie wordt de specialistische techniek water en hoge druk toegepast om met asbest verontreinigde kleigrond te reinigen. Deze verwerkingstechniek is goedgekeurd door Bodem+.

De installatie is in principe ontwikkeld voor kleihoudende grond, maar het reinigen van andere grondsoorten, zoals slib, zand en veengrond kan eveneens met behulp van de installatie worden uitgevoerd.
Vanuit de voorsortering wordt de kleihoudende grond gestort in de voorraadbunker van de doseerinstallatie, waar de kleigrond grof gefreesd en gelijkmatig op de opvoerband wordt gestort en getransporteerd naar de installatie. Hier wordt de kleihoudende grond opgelost door krachtige waterstralen met een druk van maximaal 1000 bar.

De vloeibare grond wordt afgezeefd op 4 mm. Daarna komt deze in de onderliggende trechter. Van daaruit wordt de vloeibare grond (slib) gestort en opgeslagen in een bezinkdepot voor het indikken van de grond. De vaste fracties, zoals hecht- en zwakgebonden asbestmateriaal, hout en puin, worden via trilbewegingen aan de achterzijde van de installatie gelost. Deze fractie wordt behandeld als zijnde asbest-verontreinigd materiaal.

Na indroging en monstername kan de grond als schone grond verwerkt worden danwel als grond dat voldoet aan het BBK (Besluit Bodem Kwaliteit).