Biomassa, grondstof voor energie en compost

Groen afval in de vorm van snoeiafval en dergelijke wordt gebruikt als grondstof voor groene energie (biobrandstof) en compost. Zusterbedrijf VAGROEN (www.vagroen.nl) brengt dit biomassamateriaal op de markt.

Vagroen is ook gevestigd op Stainkoeln. De onderneming richt zich op een duurzame verwerking en inzet van groenafval, biomassa en organische reststromen. Vagroen heeft haar kantoor gevestigd in Assen en heeft daarnaast eigen groencomposteerlocaties en ontvangstlocaties. Bovendien hebben we door het hele land zogenaamde biomassarotondes. Hiervoor gebruiken we veelal locaties van partners.

Groene grondstoffen, ook wel biomassa genoemd, nemen meer en meer een belangrijke positie in. Ze kunnen immers een reƫle bijdrage leveren aan een duurzame leefomgeving en het oplossen van de klimaatproblemen.

Steeds meer is er sprake van een integrale benadering bij de verdere bewerking en verwerking van biomassastromen. Hierbij wordt de biomassa op basis van kwantiteit en kwaliteit beoordeeld, om vervolgens ingezet te worden voor materiaal, energie of compostering.

Compost
Biomassamateriaal, zoals blad- en snoeiafval, is een grondstof voor compost. VAGROEN verwerkt op het terrein van Stainkoeln het afval tot compost.

Biomassamateriaal
Onder biomassamateriaal wordt in deze toepassing hoofdzakelijk verstaan schoon hout, afkomstig van het rooien en snoeien van bomen. Niet alleen het snoeihout, maar ook de dikkere takken en stammen komen voor biomassa in aanmerking, met uitzondering van bladeren.

De biomassa vindt voornamelijk toepassing als energie - opwekking in de zogenaamde groene energiecentrales.

Door de grote omvang van VAGROEN is het mogelijk de expertise op een hoog niveau te brengen waardoor de eindproducten beter zijn af te zetten in de markt. Zie ook www.vagroen.nl