Duurzaam, groene stroom uit stortgas

Het gas dat ontstaat uit het afval op Afvalverwerking Stainkoeln wordt opgevangen. In samenwerking met enkele partners wordt dit stortgas zo efficiƫnt mogelijk hergebruikt.

stortgas ketel
Het stortgas wordt in een Dualfuel-motor verbrand. Omdat het stortgas in een vroeg stadium onttrokken wordt, is het percentage methaan te laag en te fluctuerend om te verbranden in een reguliere gasmotor. In de Dualfuel-motor zal het stortgas met toevoeging van een laag percentage biodiesel worden verbrand, waarna met een generator duurzame elektriciteit opgewekt wordt. De warmte die bij de verbranding vrijkomt, wordt gebruikt bij de zuivering van het water van de Milieuboulevard.

Deze onttrekking is in de eerste plaats bedoeld om geuremissie tegen te gaan. Vervolgens kan het gas nuttig worden toegepast.
In eerste instantie is gekozen voor verwarming van de zuiveringsinstallatie door middel van een grote CV ketel (boiler) te plaatsen. Deze kon het stortgas omzetten in warmte en is nuttig voor de bacteriewerking van de zuiveringsinstallatie. De ketel heeft een capaciteit van 700 KWh.

's Zomers is de warmtetoevoer naar de zuiveringsinstallatie minimaal en is er gezocht naar een andere wijze van het gebruik van het stortgas.

De hoeveelheid stortgas komt goed overeen met de hoeveelheid energie, welke de ORC installatie nodig heeft.

Een ORC-installatie kan worden ingezet als naschakeling op een motor (wkk-installatie). Bij Stainkoeln is de ORC-installatie achter de ketel geplaatst. Nu wordt naast warmte ook energie opgewekt.