Groen composteren

De groencompostering heeft Stainkoeln ondergebracht bij een zusterorganisatie VAGROEN. VAGROEN is een composteerder met een landelijk netwerk van composteerbedrijven. Door de grote omvang van VAGROEN is het mogelijk de expertise op een hoog niveau te brengen waardoor de eindproducten beter zijn af te zetten in de markt.