Immobiliseren

Bij Afvalverwerking Stainkoeln is uitgebreid aandacht besteed aan immobilisatietechnieken bij het verwerken van verontreinigde gronden en baggerspecie.

Door het toevoegen van de juiste verhouding additief en cement, afhankelijk van de verontreinigingen in de grond, bagger en/of grondstof kan het geproduceerde immobilisaat niet meer uitlogen of eroderen. Tevens worden de uiteindelijke fysische eigenschappen, druksterkte en verjaring bepaald door een afgepaste dosering van additief en cement. In vergelijking met de primaire grondstoffen, die normaal worden toegepast in funderingslagen, heeft het geproduceerde immobilisaat betere civiele eigenschappen. Hierdoor kan bijvoorbeeld in de wegenbouw aanzienlijk op asfalt worden bespaard. Men kan toe met dunnere asfaltlagen. Het toepassen van immobilisaat biedt dus meerdere voordelen: men bespaart op asfalt, men hoeft geen primaire materialen toe te passen en heeft een milieutechnische oplossing voor verontreinigde grondstoffen.