Indrogen in depots

Voor onszelf maar ook voor derden laat Stainkoeln in het doorgangs-baggerdepot allerlei verschillende natte materialen indrogen. U als klant kunt dit afval dus aan ons overdoen, of u kunt het baggerdepot huren.

Via de acceptatie wordt filtergrind en drinkwaterslib van waterzuiveringsinstallaties, boorslib van boorinstallaties en baggerslib (klasse A en B) aangenomen. Dit wordt gestort in de verschillende baggerdepots.

Scheiding van water en restmateriaal
Door drainagebuizen onder het depot wordt het vervuilde water afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie. Na indrogen kan in veel gevallen de specie elders weer worden hergebruikt cq toegepast.

Proeven voor hergebruik
Met name baggerslib is vaak verontreinigd met zware metalen. Er zijn methoden om dit materiaal toch te hergebruiken als onderlaag voor wegen. Vraag onze afdeling acceptatie naar de mogelijkheden.