Matig composteren

Organische materialen, welke niet geschikt zijn om te worden verwerkt tot compost of een ander nuttig product, zullen toch moeten worden verwerkt.

Het storten van deze materialen is vaak de enige oplossing. Om te voorkomen dat deze materialen in het stort gaan rotten en een onaangename geur gaan verspreiden, worden voordat deze materialen in de stortplaats worden verwerkt eerst gecomposteerd. Door deze bewerking zetten micro-organismen het materiaal om in gemineraliseerde stoffen. Als dit gedaan is, zullen deze organische stoffen in het stortlichaam niet meer kunnen rotten. Het tegenovergestelde gebeurt. Andere geuren krijgen door deze compost de mogelijkheid om in de compost structuur af te breken en te worden omgezet naar CO2 gas (reukloos gas).

Door deze behandeling in te zetten voor alle organische stromen, lukt het De Stainkoeln de overlast ten aanzien van geurverspreiding door organische afvalstromen tegen te gaan.