Opslaan van afvalstoffen

Afvalverwerking Stainkoeln biedt de mogelijkheid afvalstoffen tijdelijk op te slaan. Reden hiervoor kunnen zijn: afwachting van onderzoek, bulk voor prijsvorming of voorraadvorming voor bijvoorbeeld immobilisatie.

Veelal zijn de opgeslagen afvalstoffen afkomstig van bodemsanering waarbij de verontreinigde grond moet worden afgevoerd. Om het bouwproces niet te verstoren kan de kwaliteitsbepaling worden uitgevoerd op de tijdelijke opslag van Stainkoeln. Na het bekend worden van de kwaliteit kan verdere verwerking plaatsvinden. Hiervoor zijn diverse gangbare reinigingstechnieken voor handen!

Ook wordt de tijdelijke opslag gebruikt voor bulkvorming zodat partijen afvalstoffen in grotere partijen kunnen worden aangeboden waardoor de prijsvorming vaak voordelig wordt beïnvloed, en op transportkosten kan worden bespaard door de toepassing van groot volume transport.
De tijdelijke opslag voor afvalstoffen wordt ook gebruikt om voorraden te vormen voor met name de immobilisatietechniek. Om projecten te kunnen bedienen zijn voorraden onontbeerlijk en kan de receptuur ruim vooraf worden vastgesteld, zodat projecten zonder lange wachttijden kunnen worden uitgevoerd.