Opslag van vervuilde grond

Afvalverwerking Stainkoeln heeft een grondbank om verontreinigde grond te kunnen classificeren.

Het classificeren wil zeggen het vaststellen van de kwaliteit van de grond.

Voor grotere projecten neemt men hiervoor ruim de tijd. Echter, als de projecten kleiner zijn en de tijd er niet of nauwelijks is kan men gebruik maken van onze grondbank. Deze kan na vaststelling dat er een verontreiniging is deze grond ontvangen (na verkennend onderzoek). Hierdoor kan de bouw direct doorgaan en is er ruim de tijd en de kennis om op een juiste manier deze grond te classificeren en op een juiste manier te laten storten, reinigen danwel te hergebruiken een en ander afhankelijk van de kwaliteit.

Het voordeel is tijdwinst en het verkorten van de procedures. Stainkoeln is door ervaring een goede teamplayer geworden en heeft op het gebied van verontreinigde grond op dit moment alle gangbare reinigingstechnieken in huis. Hierdoor kunnen wij u tegen een sterk concurrerend tarief van dienst zijn.