Te accepteren stromen

Tarieven Afvalverwerking Stainkoeln B.V. en locaties TOP Gaarkeuken /TOP Delfzijl.

In de onderstaande lijst zijn de meest voorkomende stromen genoemd, de tarieven zijn allemaal op aanvraag.

Storten
 • Industrieel afval
 • Verontreinigd bouw- en sloopafval niet geschikt voor hergebruik (2)
 • Residu bouw- en sloopafval (2)
 • Niet reinigbare grond (3)
 • Gevaarlijk afval (4)
 • Asbest (afzonderlijk aangeleverd) (5)
 • Asbest (niet afzonderlijk aangeleverd)
Composteren / productie biomassa
 • Groenafval (Vagroen b.v., tel.nr.+31888115097, fax +31502011144)
 • Levering compost / biomassa (Vagroen)
 • Grondige organisch afval (Afvalverwerking Stainkoeln B.V.)
Grondbank / TOP
 • Opslag, voor eerste drie maanden
Grondbewerking en –reiniging
 • Scheiden grond/puin (eventueel verontreinigd met asbest)
 • Riool-, kolken- , gemalenslib en veegvuil
 • Grondreiniging (biologisch, extractief, thermisch, aquaseparation)
Overslag, tot 5 m3
 • Rubberbanden
 • Kantoor-, winkel- en dienstenafval
Baggerspecie
 • Klasse A & B (voorzien van een statusverklaring indien gestort)
Volumineus afval
 • Lichter dan 750 kg per m3
 • Lichter dan 350 kg per m3
 1. De BTW wordt niet geheven over de afvalstoffenbelasting.
 2. Kan alleen gestort worden indien Afvalverwerking Stainkoeln over een stortontheffing beschikt, welke door VROM wordt afgegeven.
 3. Grond waar een ‘niet reinigbaar verklaring‘ aan ten grondslag ligt die verstrekt wordt door Bodem+.
 4. Betreft niet verwerkbare matig uitloogbare vaste anorganische gevaarlijke afvalstoffen.
 5. Bedoeld wordt afzonderlijk aangeboden asbest van selectieve sloop en ontmanteling. Wordt als gevaarlijk afval aangemerkt overeenkomstig Eural.
NB: Tariefswijzigingen alsmede veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving voorbehouden.

Voor bovengenoemde partijen afvalstoffen kunnen be- en verwerkingstarieven worden afgesproken. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling acceptatie, tel.nr.: 050 – 541 66 33 (keuze 1).