Vast afval van bedrijven

Vaste afvalstoffen van productieprocessen van industriële bedrijven komen in aanmerking voor het storten als bedrijfsafval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld niet reinigbare grond, verontreinigd puin, asbest, industriële slibben van productieprocessen, enzovoort.

Acceptatieproces
Bedrijven leveren bij het afval alle informatie daarover. Vervolgens beoordelen wij of het kan worden geaccepteerd. Dit doen wij op basis van uw gegevens en de nodige checks, en indien nodig worden controlemonsters genomen.