Vervuilde bagger

Bagger uit sloten, vaarwegen en rivieren is meestal verontreinigd. Afvalverwerking Stainkoeln kan zowel baggerspecie klasse A als klasse B accepteren en verwerken in haar indroogdepots. Na indrogen kan in veel gevallen de specie elders weer worden hergebruikt cq toegepast. Ook kan Afvalverwerking Stainkoeln ‘niet toepasbare baggerspecie’ accepteren en verwerken in haar indroogdepots.