Het aanbieden van afval

Het is verboden asbestverpakkingen te gebruiken voor niet asbesthoudend afval.

Het komt regelmatig voor dat er niet asbesthoudend afval in een glijzak of bigbag met asbestopdruk wordt aangeboden. Dit wordt dan niet gestort op de locatie voor het asbest maar elders op de stortplaats. Als wij deze zakken verwerken in de stort lijkt het alsof wij asbest ondeskundig bewerken terwijl het geen asbest betreft. Daarom wordt afval dat geen asbest bevat maar wel wordt aangeboden in een zak met asbest opdruk geweigerd. Toch nog gestorte zakken worden als asbest gezien en behandeld. De kosten voor het opruimen onder asbestcondities worden in rekening gebracht. (Ca. € 2.500 per vracht) Wij verzoeken u met klem geen afval aan te bieden in een verkeerde verpakking.

Voor vragen of opmerkingen staat het management u graag te woord.